Cesty

Objevte Frýdlantský výběžek jako já

Odlehlé místo v Libereckém kraji, kde mírně zvlněnou pahorkatinou střídají lesy s loukami a pole s rybníky nabízí řadu zážitků, přírodních rezervací a památek. Objevte například Křížový vrch, Meandry Smědé nebo Bílou skálu. Ze severní části sem zasahuje také Chráněná krajinná oblast Jizerské hory.

Zapad slunce

Často myslím na dědu, který zde před válkou sloužil jako vrchní strážmistr a po večerech mi vyprávěl o pašerácích a o záboru Sudet a také o vysídlení. Vrátil jsem se sem v sedmdesátých letech, abych pomyslně zapíchl prst do místa, kde mám teď zahrádku, domeček, studánku a kde jednou zestárnu. „Tady to je!“, vykřikl jsem tenkrát a parta mých šestnáctiletých spolužáků si o mě pomyslela, že jsem blázen. Jak jsem jim tenkrát měl vysvětlit, že přání se plní na sto procent? Jak.

Hýčkejte svou duši v hejnické bazilice

Jednou z největších pozoruhodností Frýdlantského výběžku je Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích se staletou poutní tradicí. Nejcennějším předmětem je zde dřevěná gotická plastika Černé Madony z roku 1380. V budově bývalého barokního františkánského kláštera najdete také Centrum duchovní obnovy, které pořádá řadu ozdravných pobytů, rodinných setkání, kulturně společenských a duchovních akcí. Na obou místech se velmi výrazně podepsala ruka již nežijícího faráře Rabana. To on pomohl vzlétnout novodobému Fénixu z popela a obě tato místa jsou chloubou městečka a přitahují výrazně pozornost nejen domácích, ale hlavně německých, polských a nizozemských poutníků.

Panoramatické výhledy z odvrácené strany Jizerských hor

Přímo od Baziliky vede červené značka na vyhlídku Ořešník, skalní dominantu Smědavské pahorkatiny, na jejíž vrchol vedou do skály vytesané schůdky. Kříž na vrcholu skály postavili františkáni z již zmíněného kláštera v Hejnicích. Po červené značce můžete pokračovat k nádhernému vodopádu Velkého Štolpichu. Potok Černý Štolpich v tomto místě překonává skalní stěnu vysokou 30 metrů a vytváří několik vodopádů a kaskád. U rozcestí Nad Černým potokem pak můžete stočit své kroky zpět k Hejnicím, tentokrát po zelené. Cestou lze ještě vystoupat na Polední kameny, hlavním turistickým magnetem je zde však skalní vyhlídka Frýdlantské cimbuří na rozeklaných žulových skalách, ze které se otevírá dech beroucí výhled na panorama Jizerských hor. Zelená značka vás z hor zavede do vesničky Bílý Potok, odkud se můžete vrátit do Hejnic místní, ale přitom evropsky moderní lokálkou.

Zapad slunce

Osvěžení v Lázních Libverda i v Obřím sudu

Po horské túře přijde vhod třeba masáž v blízkých Lázních Libverda. Opravdu unikátním zážitkem je poté návštěva výletní restaurace Obří sud nad lázněmi, kde si kromě skvělého piva vychutnáte úchvatné panorama Jizerských hor.